Novinka pro učitele Fyziky

PRO FYZIKU V 6. ROČ. ZŠ PŘIPRAVUJEME DVD:
Interaktivní doplněk k učebnici
Jiří Tesař, František Jáchim, Vít Barabáš


Tato interaktivní pomůcka má sloužit k aktivnímu procvičení fyzikálních veličin DÉLKA, OBSAH, OBJEM, HMOTNOST, HUSTOTA, TEPLOTA, ČAS a jejich měření. Pojmy a vztahy daných témat si žáci budou upevňovat zábavnou formou, která však nutí k přemýšlení a vyvozování vlastních závěrů. Netradiční pojetí procvičování umožňuje využít tuto pomůcku nejen jako doplněk k učebnici FYZIKY 1 pro ZŠ vydané pedagogickým nakladatelstvím, ale i ke všem učebnicím fyziky s danou tématikou vydaných v jiných nakladatelstvích. DVD bude kompatibilní se všemi typy interaktivních tabulí.

Připravili jsme pro Vás demoverzi oddílu DÉLKA, na kterou se můžete podívat ZDE. Obdobně budou zpracovány i zbývající fyzikální veličiny uvedené na 1. rozcestníku = obsahu. Celé DVD bude dokončeno do konce roku 2015.